Projecten

Project 1: Informatiebeleidsplan (IBP)
 

De opdrachtomschrijving luidt:

  • Een analyse van onze bedrijfsstrategie en ons bedrijfsmodel voor de bepaling van onze informatiestrategie; 

  • Het op basis van de informatiestrategie opstellen van een informatie / IT-beleidsplan;

  • Het informatie / IT-beleidsplan bevat onder andere beleid / afspraken over bedrijfsgegevens en informatievoorziening, de informatiearchitectuur, de informatiesystemen en -standaarden, de ontwikkelingsrichting en de inrichting van systemen. 

Doel van deze opdracht is:

Het in samenhang richting en structuur geven aan: (door-)ontwikkelingen; investeringen en uitgaven inclusief aanschaf- en beheerskosten en inclusief een opzet voor de beheersorganisatie. Bij de uitwerking van het informatiebeleid is gebruik gemaakt van het Novius Raamwerk ®

Afbeelding bij project 1: Het Novius Raamwerk ®

 
 
Project 2: Coaching informatiemanagement
 

De opdrachtomschrijving luidt:

Zet een toekomstgerichte organisatie van de ICT neer die past bij de netwerkorganisatie die de gemeente wil zijn. Zorg daarbij dat er een visie op ICT en informatiebeleid wordt ontwikkeld vanuit deze organistaie en zorg dat er een projectenkalender wordt opgesteld. Insteek is daarbij dat de organisatie zoveel mogelijk zelf doet en zelf oppakt onder begeleiding / coaching van de consultant. 

Doel van deze opdracht is:

Het beantwoorden aan de verschillende criteria die door het college zijn benoemd, waaraan het gewenste toekomstbeeld van ICT in meer of mindere mate moet voldoen. De criteria betreffen kostenbeheersing, kwaliteitsbewaking, klanttevredenheid (klant intern en extern), kwetsbaarheid verlaging, kansen voor medewerkers en toekomstgerichtheid (solide en toekomst klaar).

Afbeelding bij project 2: Demand en supply IT-organisatie

 
Project 3: Privacy en informatiebeveiliging

 

Aanleiding:

Sinds  2016  is de Wet  meldplicht datalekken van kracht, welke opgenomen is in de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast is de verwachting dat per 1 januari 2017 de Europese verordening inzake Bescherming persoonsgegevens in werking treedt. Door deze wetswijzigingen is er een  verhoogd risico op een hoge boete en/of imagoschade indien de organisatie niet aan de wettelijke voorschriften voldoet.

 

Doel van deze opdracht is:

Met dit project willen we  borgen dat wordt voldaan aan de vereisten die voortvloeiende uit de Wet meldplicht datalekken  en de Wet bescherming persoonsgegevensgoed. En we willen borgen dat ook de privacy gegevens van klanten worden beschermd.

Afbeelding bij project 3: Afbeelding BIG implementatie